Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Gizem Sönmez

Gizem Sönmez

ÇOCUKLARDA SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM


Günlük hayatınızda sosyal becerileri nasıl sürekli olarak kullanmanız gerektiğini bir düşünün. İş toplantısında görüş bildirmek için sıranızı beklemek, özür dilemeniz gereken bir durumla karşılaşmak, arkadaşınızla sohbet etmek, başkalarının farklılıklarını kabul etmek hep bir çok sosyal beceriyi kullanmayı gerektirir. Ve sizlerin kullandığı bu beceriler, çocukken öğrendiğiniz sosyal becerilerden ibarettir.

Çocuklar büyüdükçe, etraflarıyla iletişimlerini arttırabilmeleri için bir dizi beceri geliştirmeleri beklenir. Bunu yapabilmek için, çocukların kendi dünyalarının dışına çıkabilmeleri ve başkalarının duygularını, kültürlerini ve bakış açılarını dikkate almaya başlamaları gerekmektedir.

Çocukların belli yaş aralıklarında, uygun ortamlarda kendilerinden beklediğimiz sosyal becerileri sergilemeleri önemlidir; sosyal- duygusal gelişim basamaklarında ilerleyemeyen çocuklar, ileriki yaşlarda riskli grupta yer almaktadır. Yaşamları boyunca evde ve okulda uyum sorunları yaşamakta, kişiler arası ilişkilerde, duygusal davranışsal alanlarda, mesleki yaşamlarında çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Yapılan araştırma sonuçları, çocuklarda sosyal beceri yetersizliğinin akranları tarafından reddedilmeye neden olduğu görüşünü desteklemektedir. Çocukların sosyal-duygusal gelişimine paralel olarak akademik başarılarında , akran ilişkilerinde, problem çözme becerilerinde belirgin gelişmeler gözlenirken, alkol-madde kullanımı, sigara kullanımı, erken yaş gebeliği, suça yönelik davranışlar, agresif davranışlarda azalma ortaya çıkmıştır.

5 yaşa gelene kadar çocuğun sosyal-duygusal gelişimini desteklemek adına önemli olan aile içerisinde temeli sağlam atmaktır. Temeli sağlam atmak ise ancak etkili iletişim yöntemi ile sağlanabilir. Etkili iletişimin olduğu bir aile ortamı denilirken koşulsuz sevgi, suçlayıcılıktan ve eleştiriden uzak bir kabul dili, duyguların anlaşıldığı bir ev ortamı kast edilmektedir. Çocuk erken yıllarda, ebeveynleriyle güvenli bir bağ oluşturmalı, koşulsuz sevildiğini, korunduğunu, kabul edildiğini ve anlaşıldığını hissedebilmelidir ki, ileriki yıllarda kendisinden beklenen sosyal-duygusal gelişimi gösterebilsin.

İlişki Kurma ve Sürdürme Becerisi:

İlişkiler sosyal-duygusal gelişimin çekirdeğini oluşturmaktadır. Çocuğun ilişkileri kurma ve sürdürme kabiliyeti, aslında gelişiminin çok önemli bir unsurudur. Bu kabiliyeti en ilk olarak çocuğun arkadaş edinmesini ve edindiği arkadaşlıkları sürdürmesini gözlemleyerek görmüş oluruz. American Academy of Pediatrics’e göre, arkadaşlıklar “çocukların ilişkilerini aile ortamı dışında da genişletmelerine, dış dünyayı tecrübe etmeye başlamalarına ve sosyal destek sistemlerini geliştirmelerine” yardımcı olmaktadır. Rol model olarak çocukları

zorlamadan yeni ortamlarda kendini doğru ifade edebilme kabul görme ve uyum içinde olma becerilerini geliştirmesine destek ve yardımcı olmalıyız.

Gizem SÖNMEZ

Psikolojik Danışman